Rice kake

Dango (Frozen)

Minato Seika Kushidango Matcha 5 pieces

CHF 11.00

  • rupture de stock

Minato Seika Mitarashi Dango 5 pieces

CHF 11.00

  • rupture de stock

Minato Seika Kushidango Black Sesame 5 pieces

CHF 11.00

  • rupture de stock

Minato Seika Sanshoku Dango 5 pieces

CHF 9.00

  • rupture de stock